Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Arabic English Russian Spanish
Παιδεία

Παιδεία (1)

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011 09:15

Παιδεία

♦   Μετά από έγκαιρη παρέμβαση του ΣΑΕ, ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 15242/29-9-2009 προκήρυξη, με την οποία ουσιαστικά καταργούνταν το Πρόγραμμα «Παιδεία Ομογενών» του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως αυτοτελές ξεχωριστό πρόγραμμα, μετά από απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Άννας Διαμαντοπούλου. Η εξέλιξη αυτή, δίνει την δυνατότητα να συνεχιστούν και να αξιοποιηθούν περαιτέρω όλες οι προσπάθειες προς όφελος της Παιδείας των Ομογενών, που αποτελεί βασική προτεραιότητα για το ΣΑΕ. ♦   Η διάδοση της Ελληνικής γλώσσας και κατ’ επέκταση του Ελληνικού πολιτισμού, σε συνδυασμό με την χρήση και γνώση των νέων τεχνολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελούν το κίνητρο και τη…