Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Arabic English Russian Spanish
Νεολαία

Νεολαία (1)

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011 08:16

Νεολαία

Ο Στέφανος Π. Ταμβάκης είναι ένθερμος υποστηρικτής της ανάπτυξης του Δικτύου Νεολαίας. Θεωρεί ότι μόνον εφόσον η ηγεσία του ΣΑΕ, αλλά και γενικότερα ο Απόδημος Ελληνισμός, στηρίξουν έμπρακτα τους νέους ελληνικής καταγωγής, μπορούμε να ευελπιστούμε στην συνέχειά μας σε ένα «παγκόσμιο χωριό» όπου η πολυπολιτισμικότητα και η πολυμορφία ταυτοτήτων μπορούν να αποτελέσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ελληνισμού. Υποστηρίζει πάντοτε της πρωτοβουλίες της Νεολαίας και θεωρεί ότι πρέπει να δοθούν περαιτέρω δυνατότητες και ευκαιρίες, ώστε να αποκτήσουν τα μέλη της, την εμπειρία στη διαχείριση θεμάτων που απασχολούν τους Απόδημους. Βασικός στόχος παραμένει η ενεργοποίηση της Νεολαίας μέσα από τα Συντονιστικά Συμβούλια, καθώς και η…