Σύνδεση

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Arabic English Russian Spanish
Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011 08:30

Ομογένεια

Από την εκλογή του νέου Προεδρείου του ΣΑΕ τον Δεκέμβριο του 2006 είχε αποφασισθεί ως πρώτη και κυρίαρχη προτεραιότητα η ψήφιση του Νόμου για την Ψήφο των Αποδήμων, σε εκτέλεση του σχετικού άρθρου του Συντάγματος . Μετά την υποβολή του πρώτου προσχεδίου νόμου από τον τότε Υπουργό Εσωτερικών (Μάρτιος- Απρίλιος 2007), το προσχέδιο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο για δημόσια διαβούλευση με το σύνολο του Απόδημου και ακολούθησε διάλογος με τα θεσμικά όργανα της ομογένειας (κοινότητες- ομοσπονδίες - Περιφερειακές Συνελεύσεις ΣΑΕ),

και με την ολοκλήρωσή του το Προεδρείο κατέληξε στις 3 βασικές θέσεις που κοινοποίησε σε όλη την πολιτική ηγεσία της χώρας: Α) Δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και κάλπη,  Β) Δημιουργία εκλογικών περιφερειών αποδήμων και οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού να εκλέγουν τους δικούς τους αντιπροσώπους στην Βουλή που  να αντιπροσωπεύουν τον ελληνισμό των 5 (πέντε) ηπείρων. Γ) Θεωρούμε επίσης αναγκαία την καταγραφή των εν δυνάμει ψηφοφόρων στην περίπτωση που ψηφιστεί σχετικό νομοσχέδιο. Τέλος μετά την καταψήφιση του προταθέντος νομοσχεδίου τον Μάρτιο 2009, το Προεδρείο αξιοποιώντας τον εισηγητικό του ρόλο, ανάθεσε σε ομάδα νομικών στην οποία συμμετείχαν καθηγητές του Αστικού και Συνταγματικού Δικαίου, τη σύνταξη ενός κειμένου εργασίας σε μορφή προσχεδίου νόμου,  που να αποτυπώνει  τις διατυπωθείσες θέσεις του, το οποίο και κατέθεσε στην κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα τόσο τον Ιούλιο 2009 όσο και τον Οκτώβριο 2009 και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΣΑΕ (http://www.sae.gr)  για ανοικτή διαβούλευση.

 


Ιστοσελίδα ΣΑΕ 

 

♦   Μια από τις πρώτες ενέργειες το 2007, που ανέλαβε το νέο Προεδρείο, ήταν η αναβάθμιση της λειτουργίας της ιστοσελίδας του ΣΑΕ (www.sae.gr ). Έγινε μία πολλή σοβαρή και επαγγελματική προσπάθεια με αποτέλεσμα, να είναι πραγματικά ο κόμβος ενημέρωσης και επικοινωνίας των ομογενών μας.  Σήμερα λειτουργεί στην ελληνική, την αγγλική, και τη ρωσική γλώσσα.

 

Ετήσιες Εκθέσεις ΣΑΕ

 

♦   Το Προεδρείο του ΣΑΕ, με βάση την επιταγή του νόμου 3480/2006, προχώρησε στην εκπόνηση και υποβολή των Ετησίων Εκθέσεων 2007 και 2008 προς την ελληνική πολιτεία. Η Έκθεση του 2007 συζητήθηκε επί τριήμερο στην Βουλή των Ελλήνων, στο πλαίσιο της Ημέρας Απόδημου Ελληνισμού, που όρισε η Βουλή, ενώ κατά το διάστημα 8-11 Δεκεμβρίου 2009 συζητήθηκε η Έκθεση του 2008.

 

Αξιοποίηση Γραφείων Θεσσαλονίκης

 ♦   Η κιβωτός του ελληνισμού ήταν ένα όραμα συνεισφοράς στον απόδημο ελληνισμό που πλέον μπορούμε να το αγγίξουμε. Η αναφορά στη λέξη ‘κιβωτός’ βασίστηκε στην διάσωση όχι μόνο του όλου έργου του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού αλλά με τη διάσωση και διάδοση παράλληλα του έργου του Ελληνισμού γενικότερα.  Είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό διαδραστικό  μουσείο υψηλής τεχνολογίας και λειτουργικότητας. Η κιβωτός θα φιλοξενήσει, θα διασφαλίσει, θα διατηρήσει, θα εμπλουτίζει και θα διαδώσει όλο το έργο της απανταχού Ομογένειας.

 

Οικονομική αυτοδυναμία

♦   Για την υλοποίηση του στόχου της μερικής οικονομικής αυτοδυναμίας του   ΣΑΕ ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει προγράμματα και δράσεις και να   ενισχύσει τον ρόλο και το έργο του στην Ομογένεια, χωρίς να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός το Προεδρείο του ΣΑΕ, κατόπιν διαλόγου με αριθμό χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας, κατέληξε  σε  συμφωνία, που υπογράφτηκε τον Ιούνιο 2009 με το  Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για τον συντονισμό των ενεργειών στην αναλαμβανόμενη από την Τράπεζα επιχειρηματική δράση στον τομέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής και στον τομέα της ανάπτυξης και διάθεσης από την Τράπεζα προϊόντων και υπηρεσιών σε παγκόσμια κλίμακα, με στόχο, μεταξύ άλλων, την ομοιογενή αντιμετώπιση των συναλλακτικών δραστηριοτήτων των Αποδήμων. Η ΔΕΣΜΟΣ αναλαμβάνει την υποστήριξη της διάδοσης του έργου στον Απόδημο Ελληνισμό. Η Τράπεζα, θα αποδίδει  το ποσοστό 25%,επί των κερδών της  ως άνω δράσης της, υπό μορφή χορηγιών/δωρεών στα υποδεικνυόμενα από την ΔΕΣΜΟΣ και νομίμως συσταθέντα και λειτουργούντα ιδρύματα, συλλόγους ενώσεις και σωματεία του Απόδημου Ελληνισμού, τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς ή πολιτιστικούς ή εθνικούς σκοπούς προς όφελος της Ομογένειας ή προάγουν την ελληνική κληρονομιά, παιδεία, γλώσσα και ιστορία ή εν γένει συσφίγγουν, ενισχύουν και ενδυναμώνουν τους δεσμούς με την Ελλάδα.

 

♦   Συμμετοχή στην κινητοποίηση για την απελευθέρωση του εκπαιδευτικού Θανάση Λερούνη, πρόεδρου του ΜΚΕ «Έλληνες Εθελοντές», ο οποίος απήχθη από ένοπλους Ταλιμπάν και εκρατείτο επί 7 μήνες στο Πακιστάν. 

 

♦   Στήριξη των σεισμόπληκτων στις περιοχές της Νοτιοδυτικής Ελλάδας που επλήγησαν στις 8 Ιουνίου 2008 από τον ισχυρό σεισμό των 6,5 Ρίχτερ, Το Προεδρείο του ΣΑΕ κατάφερε να συγκεντρώσει από την Ομογένεια σε όλες τις Περιφέρειες περίπου τρία εκ. δολάρια για τον σκοπό αυτό.

 

♦   Διεύρυνση και δικτύωση της βάσης του Απόδημου Ελληνισμού. Αμφίδρομη επικοινωνία, άμεση προώθηση των αιτημάτων προς επίλυση.

 

♦   Συνεργασία με την Εκκλησία για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μη προνομιούχων ομογενών, στις χώρες υποδοχής.

 

♦   Στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με συνεχή επικοινωνία, επισκέψεις και ενημέρωση για τα θέματα που απασχολούν την Ομογένεια.

 

♦   Συνεργασία με Οργανισμούς και Ιδρύματα διεθνούς εμβέλειας σε προγράμματα παιδεία, πολιτισμού, τεχνογνωσίας, περιβάλλοντος.

 

♦   Στον αραβικό κόσμο διατηρούνται μικρές αλλά ιστορικές κοινότητες με παραδοσιακά καλές σχέσεις με την τοπική κοινωνία και εξουσία. Η Ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζοντας τα παραπάνω και μετά από συνεχείς εισηγήσεις, ανέλαβε  έμπρακτα την ενίσχυση της θέσης του Ελληνισμού στην περιοχή.  Η Πρωτοβουλία για την Αλεξάνδρεια η οποία ξεκίνησε το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι πρόγραμμα του ΥΠΕΞ το οποίο θα συμβάλει καταλυτικά στην αναζωογόνηση του Ελληνισμού της Αιγύπτου και της Μέσης Ανατολής γενικότερα.

 

♦   Πρωτοβουλία για την εγκατάσταση του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε κεντρική πλατεία της Αλεξάνδρειας, της πόλης που ίδρυσε ο Μακεδόνας στρατηλάτης.

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 15 Οκτώβριος 2011 18:44